Gayrimenkul kiralama zaman zaman ihtiyaç olmayan bir dairenin boş durmaması için değerlendiriği düşünülse de önemli ve yaygın yatırım araçlarından birisidir.

Bu doğrultuda devam eden bir kiralama sürecinde uygulanacak artış oranın tespiti yatırımın korunması yönünde önemlidir.

Günümüze kadar artış oranlarının belirlenmesinde çeşitli enflasyon verileri baz alınmakta ve sözleşme ile imza altına alınarak bağlayıcılık kazanmaktaydı.

Bu gün geldiğimiz noktada gayrimenkul kiralarında senelik artış oranlarında yasal olarak bağlı olduğumuz kanunlar tavan seviyeleri belirlemekle birlikte piyasa dengesi ve gayrimenkul ve çevresel etkenler orta ve taban seviyeleri gösterebilmektedir. Burada yasal artış oranın teriminin, artışta yapılabilecek tavan seviyesini gösterdiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Yasal dayanağı açıklayacak Borçlar Kanunu Madde 344 dür.

6098 Borçlar Kanunu :

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.(1)

(1)17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.

Kaynak https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf )

Yatırımcı yada diğer tanımıyla mal sahibi açısından baktığınızda bir yatırımınız var , belli bir gelir hedefiniz ve bir süreniz var. Her ne kadar hedefi ve süreyi oturup hesaplamadıysanız da aslında işin tam olarak gerçeği bu.Böyle hissetmesenizde siz bir yatırımcısınız çünkü bir yatırımınız var.

Kiracı açısından bakılacak olursa barınma ile ilgili temel ihtiyacı karşılama ile beraber benzerler arasında tercihte bulunmak, mukayese yapmak ve en iyi şartlarla ihtiyacı karşılama dürtüsü kiralama hareketini başlatır ve devamında sürekliliğini sağlar.

Mal sahipleri genel olarak artışlarda önce artış oranına odaklanırlar, kiracılar da direk piyasada benzer dairelerin fiyat seviyelerine.

Senelik kira artışı belirlemede tavan seviye bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ortalaması olarak belirlenmiştir.Artış oranını belirlerken bu oranı tavan seviyeye getirmeden önce önemli olan piyasa özellik olarak benzer dairelerin fiyatlarını analiz etmek ( analizden kasıt internette dolaşan ilanlardan çok kiraya verilmiş dairelerle ilgili gerçek piyasa fiyat bilgisi elde etmek) olmalıdır.

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile