Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Kasım ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.04
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 10.69

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Aralık ayı için geçerli azami oran % 12,04 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Kasım ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 2,30 %4,08
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,69 %22,26
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %14,03 %23,11

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.74
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 9.11

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Kasım ayı için geçerli azami oran % 11,74 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Ekim ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 2,13 %3,55
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64 %17,48
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,89 %18,20

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Eylül ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.47
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 7.71

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Ekim ayı için geçerli azami oran % 11,47 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Eylül ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,97 %2,65
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33 %13,44
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,75 %14,33

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Temmuz ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.51
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 6.81

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Ağustos ayı için geçerli azami oran % 11,51 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Temmuz ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,58 %1,02
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37 %8,33
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,76 %6,81

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr