Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Haziran ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.88
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 7.74

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Temmuz ayı için geçerli azami oran % 11,88 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Haziran ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,13 %0,69
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75 %6,89
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %12,62 %6,17

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 12.10
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 9.14

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Haziran ayı için geçerli azami oran % 12,10 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Mayıs ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,36 %1,54
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57 %6,15
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,39 %5,53

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Nisan ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 12.66
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 10.84

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Mayıs ayı için geçerli azami oran % 12,66 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Nisan ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,85 %1,28
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16 %4,54
Bir önceki yıılın aynı ayına göre  %10,94 %6,71

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr