Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 15.78
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 31.34

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Eylül ayı için geçerli azami oran % 15,78 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Ağustos ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,12 %2,77
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65 %28,51
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %19,25 %45,52

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr