Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 15.15
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 28.47

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Ağustos ayı için geçerli azami oran % 15,15 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Temmuz ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,80 %2,46
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41 %25,05
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %18,95 %44,92

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr