Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Haziran ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 14.55
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 25.38

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Temmuz ayı için geçerli azami oran % 14,55 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Haziran ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,94 %4,01
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45 %22,04
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %17,53 %42,89

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr