Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 13.7
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 19.44

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Mayıs ayı için geçerli azami oran % 13,7 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Nisan ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,68 %4,34
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45 %12,91
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %17,14 %35,17

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr