Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Mart ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 13.18
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 17.04

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Nisan ayı için geçerli azami oran % 13,18 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Mart ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,08 %4,13
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71 %8,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %16,19 %31,20

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr