Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2021 yılı Şubat ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 12.81
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 15.14

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Mart ayı için geçerli azami oran % 12,81 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Şubat ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,91 %1,22
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60 %3,92
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %15,61 %27,09

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr