Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Ocak ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 12.53
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 13.64

Artış olduğunu bildirmiştir.

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2021 Şubat ayı için geçerli azami oran % 12,53 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2021 Ocak ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,68 %2,66
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68 %2,66
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %14,97 %26,16

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr