Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.74
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 9.11

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Kasım ayı için geçerli azami oran % 11,74 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Ekim ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 2,13 %3,55
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64 %17,48
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,89 %18,20

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr