Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Eylül ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.47
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 7.71

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Ekim ayı için geçerli azami oran % 11,47 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Eylül ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,97 %2,65
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33 %13,44
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,75 %14,33

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr