Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Temmuz ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 11.51
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 6.81

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Ağustos ayı için geçerli azami oran % 11,51 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Temmuz ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 0,58 %1,02
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37 %8,33
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,76 %6,81

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr