Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayında

  • Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) on iki aylık ortalama % 12.10
  • Üretici Fiyatları Endeksi’nde  on iki aylık ortalama % 9.14

Artış olduğunu bildirmiştir. 

Sayın Mal Sahibi ve Kiracılar :

Senelik artışı Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması olarak öngören  kira kontratlarında 2020 Haziran ayı için geçerli azami oran % 12,10 olmalıdır.  

TÜFE ve Yİ-ÜFE 2020 Mayıs ayına dair açıklanan diğer değerler :

Artış  TÜFE Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre % 1,36 %1,54
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57 %6,15
Bir önceki yılın aynı ayına göre  %11,39 %5,53

 

Kaynak:TÜİK    www.tuik.gov.tr